top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Đọc Kinh Thánh - Tuần 5, 2024

Vậy xin Đức Chúa Trời của sự trông cậy, làm cho anh em đầy dẫy mọi điều vui vẻ và mọi điều bình an trong đức tin, hầu cho anh em nhờ quyền phép Đức Thánh Linh được dư dật sự trông cậy! [Rô-ma 15:13]


May the God of hope fill you with all joy and peace as you trust in him, so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit. [Romans 15:13]


Tuần 5 2024
.pdf
Download PDF • 574KB

Câu hỏi cho những đoạn Kinh Thánh chúng ta đọc cho tuần 5'2024

23 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page