top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Đọc Kinh Thánh - Tuần 48, 2022

Tôi sẽ ngợi khen Đức Giê-hô-va y theo sự công bình Ngài, Và ca tụng danh Đức Giê-hô-va là Đấng Chí cao. [Thi-thiên 7:17]


I will thank the Lord because he is just; I will sing praise to the name of the Lord Most High. [Psalm 7:17]


Tuần 48 2022
.pdf
Download PDF • 568KB
Year 1, Week 48
.pdf
Download PDF • 359KB

Câu hỏi cho những đoạn Kinh Thánh chúng ta đọc cho tuần 48'202220 views0 comments

تعليقات


bottom of page