top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Đọc Kinh Thánh - Tuần 48

Nguyền xin lời của Đấng Christ ở đầy trong lòng anh em, và anh em dư dật mọi sự khôn ngoan. Hãy dùng những ca vịnh, thơ thánh, bài hát thiêng liêng mà dạy và khuyên nhau, vì được đầy ơn Ngài nên hãy hết lòng hát khen Đức Chúa Trời. (Cô-lô-se 3:16)


HTTL-VN-Sacto - W482020
.pdf
Download PDF • 168KB

HTTL-VN-Sacto - W482020
.docx
Download DOCX • 23KB

Câu hỏi cho những đoạn Kinh Thánh cho tuần 4825 views0 comments

Commentaires


bottom of page