top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Đọc Kinh Thánh - Tuần 47, 2021

Đức Chúa Trời - Toàn trí

Trước khi tạo nên ngươi trong lòng mẹ, ta đã biết ngươi rồi; 5 trước khi ngươi sanh ra, ta đã biệt riêng ngươi, lập ngươi làm kẻ tiên tri cho các nước. [Giê-rê-mi 1:4-5]


HTTL-VN-Sacto - W472021
.pdf
Download PDF • 395KB

HTTL-VN-Sacto - W472021
.docx
Download DOCX • 30KB

Câu hỏi cho những đoạn Kinh Thánh cho tuần 47'20219 views0 comments

Recent Posts

See All

Kommentarer


bottom of page