top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Đọc Kinh Thánh - Tuần 47

Hãy thường thường nhân danh Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, vì mọi sự tạ ơn Đức Chúa Trời, là Cha chúng ta. (Ê-phê-sô 5:20)


HTTL-VN-Sacto - W472020
.pdf
Download PDF • 165KB

HTTL-VN-Sacto - W472020
.docx
Download DOCX • 23KB

Câu hỏi cho những đoạn Kinh Thánh cho tuần 47


15 views0 comments

Comentários


bottom of page