top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Đọc Kinh Thánh - Tuần 46, 2021

Đức Chúa Trời - Toàn trí

Ta là Đức Chúa Trời, và chẳng có Chúa nào khác; ta là Đức Chúa Trời, chẳng có ai giống như ta. [Ê-sai 46:9]

Chúa chúng tôi thật lớn, có quyền năng cả thể; Sự thông sáng Ngài vô cùng vô tận. [Thi-thiên 147:50]


HTTL-VN-Sacto - W462021
.pdf
Download PDF • 392KB
HTTL-VN-Sacto - W462021
.docx
Download DOCX • 30KB

Câu hỏi cho những đoạn Kinh Thánh cho tuần 46'2021


10 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page