top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Đọc Kinh Thánh - Tuần 45, 2021

Đức Chúa Trời - Toàn năng

Các từng trời được làm nên bởi lời Đức Giê-hô-va, Cả cơ binh trời bởi hơi thở của miệng Ngài mà có. [Thi-thiên 33:6]

Vả, Đức Chúa Trời, bởi quyền lực cảm động trong chúng ta, có thể làm trổi hơn vô cùng mọi việc chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng [Ê-phê-sô 3:20]

HTTL-VN-Sacto - W452021
.pdf
Download PDF • 394KB
HTTL-VN-Sacto - W452021
.docx
Download DOCX • 30KB

Câu hỏi cho những đoạn Kinh Thánh cho tuần 45'202117 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page