top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Đọc Kinh Thánh - Tuần 44, 2021

"Chúa là Đức Chúa Trời, Đấng Hiện Có, Đã Có, Và Còn Đến, là Đấng Toàn năng, phán rằng: Ta là An-pha và Ô-mê-ga." [Khải-huyền 1:8]


Hỡi Đức Chúa Trời, ngôi Chúa còn mãi đời nọ qua đời kia, Quyền bính của nước Chúa là quyền bính ngay thẳng. [Hê-bơ-rơ 1:8]


HTTL-VN-Sacto - W442021
.pdf
Download PDF • 525KB
HTTL-VN-Sacto - W442021
.docx
Download DOCX • 31KB

Câu hỏi cho những đoạn Kinh Thánh cho tuần 44'202114 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page