top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Đọc Kinh Thánh - Tuần 42, 2023

Chúa là nơi ẩn núp tôi; Chúa bảo hộ tôi khỏi sự gian truân; Chúa lấy bài hát giải cứu mà vây phủ tôi. [Thi-thiên 32:7]


You are my hiding place; you will protect me from trouble and surround me with songs of deliverance. [Psalm 32:5]


Tuần 42 2023
.pdf
Download PDF • 566KB
Year 2, Week 42
.pdf
Download PDF • 354KB

Câu hỏi cho những đoạn Kinh Thánh chúng ta đọc cho tuần 42'2023

8 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page