top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Đọc Kinh Thánh - Tuần 42

Updated: Oct 14, 2020

Mão triều thiên của ông già, ấy là con cháu; Còn vinh hiển của con cái, ấy là ông cha. (Châm-ngôn 17:6)


HTTL-VN-Sacto - W422020
.pdf
Download PDF • 148KB


HTTL-VN-Sacto - W422020
.docx
Download DOCX • 22KB


Câu hỏi cho những đoạn Kinh Thánh cho tuần 4241 views0 comments

Recent Posts

See All

コメント


bottom of page