• HTTL Sacramento

Đọc Kinh Thánh - Tuần 41

Updated: 6 days ago

Roi vọt và sự quở trách ban cho sự khôn ngoan; Còn con trẻ phóng túng làm mắc cỡ cho mẹ mình. (Châm-ngôn 29:15)


HTTL-VN-Sacto - W412020
.pdf
Download PDF • 318KB

HTTL-VN-Sacto - W412020
.docx
Download DOCX • 21KB

Câu hỏi cho những đoạn Kinh Thánh cho tuần 41


#2Kings

 

©2020 by Hội Thánh Tin Lành Sacramento. Vietnamese Christian Church