top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Đọc Kinh Thánh - Tuần 40, 2021

Mọi xác thịt ví như cỏ, Mọi sự vinh hiển của nó ví như hoa cỏ. Cỏ khô, hoa rụng, 25 Nhưng lời Chúa còn lại đời đời. Và lời đó là đạo Tin Lành đã giảng ra cho anh em. [1 Phi-e-rơ 1:24-25]

HTTL-VN-Sacto - W402021
.pdf
Download PDF • 394KB
HTTL-VN-Sacto - W402021
.docx
Download DOCX • 28KB

Câu hỏi cho những đoạn Kinh Thánh cho tuần 40'202117 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page