top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Đọc Kinh Thánh - Tuần 40

Kìa, con cái là cơ nghiệp bởi Đức Giê-hô-va mà ra; Bông trái của tử cung là phần thưởng. Người nào kiêng roi vọt ghét con trai mình; Song ai thương con ắt cần lo sửa trị nó.

(Thi-thiên 127:3, Châm-ngôn 13:24)


HTTL-VN-Sacto - W402020
.docx
Download DOCX • 21KB

HTTL-VN-Sacto - W402020
.docx
Download DOCX • 21KBCâu hỏi cho những đoạn Kinh Thánh cho tuần 4018 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page