top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Đọc Kinh Thánh - Tuần 39, 2021

13 Vậy, anh em hãy bền chí như thể thắt lưng, hãy tiết độ, lấy sự trông cậy trọn vẹn đợi chờ ơn sẽ ban cho mình trong khi Đức Chúa Jêsus Christ hiện ra. 14 Anh em đã nên như con cái hay vâng lời, thì chớ có làm theo sự dâm dục, là sự cai trị trong anh em ngày trước, về lúc anh em còn mê muội. [1 Phi-e-rơ 1:13-14]

HTTL-VN-Sacto - W392021
.pdf
Download PDF • 527KB
HTTL-VN-Sacto - W392021
.docx
Download DOCX • 29KB

Câu hỏi cho những đoạn Kinh Thánh cho tuần 39'2021


19 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page