top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Đọc Kinh Thánh - Tuần 39

Ngươi phải hết lòng, hết ý, hết sức kính mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi. Các lời mà ta truyền cho ngươi ngày nay sẽ ở tại trong lòng ngươi; khá ân cần dạy dỗ điều đó cho con cái ngươi và phải nói đến, hoặc khi ngươi ngồi trong nhà, hoặc khi đi ngoài đường, hoặc lúc ngươi nằm, hay là khi chổi dậy. (Phục-truyền Luật-lệ Ký 6:5-7)HTTL-VN-Sacto - W392020
.pdf
Download PDF • 317KB

HTTL-VN-Sacto - W392020
.docx
Download DOCX • 21KB

Câu hỏi cho những đoạn Kinh Thánh cho tuần 3914 views0 comments

Recent Posts

See All

コメント


bottom of page