top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Đọc Kinh Thánh - Tuần 38, 2022

Ta là người chăn hiền lành, ta quen chiên ta, và chiên ta quen ta. [Giăng 10:14]


I am the good shepherd; I know my sheep and my sheep know me. [John 10:14]


Tuần 38 2022
.pdf
Download PDF • 566KB
Year 1, Week 38
.pdf
Download PDF • 358KB

Câu hỏi cho những đoạn Kinh Thánh cho tuần 38'2022
24 views0 comments

Recent Posts

See All

Kommentare


bottom of page