top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Đọc Kinh Thánh - Tuần 35

Vậy chúng ta đã bị chôn với Ngài bởi phép báp tem trong sự chết Ngài, hầu cho Đấng Christ nhờ vinh hiển của Cha được từ kẻ chết sống lại thể nào, thì chúng ta cũng sống trong đời mới thể ấy. (Rô-ma 6:4)


HTTL-VN-Sacto - W352020
.pdf
Download PDF • 65KB
HTTL-VN-Sacto - W352020
.docx
Download DOCX • 21KB

22 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentarios


bottom of page