top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Đọc Kinh Thánh - Tuần 34, 2023

Updated: Aug 4, 2023

26 Cũng một lẽ ấy, Đức Thánh Linh giúp cho sự yếu đuối chúng ta. Vì chúng ta chẳng biết sự mình phải xin đặng cầu nguyện cho xứng đáng; nhưng chính Đức Thánh Linh lấy sự thở than không thể nói ra được mà cầu khẩn thay cho chúng ta. 27 Đấng dò xét lòng người hiểu biết ý tưởng của Thánh Linh là thể nào, vì ấy là theo ý Đức Chúa Trời mà Ngài cầu thế cho các thánh đồ vậy. [Rô-ma 8:26-27]


26In the same way, the Spirit helps us in our weakness. We do not know what we ought to pray for, but the Spirit himself intercedes for us through wordless groans. 27And he who searches our hearts knows the mind of the Spirit, because the Spirit intercedes for God’s people in accordance with the will of God. [Romans 8:26-27]


Tuần 34 2023
.pdf
Download PDF • 574KB
Year 2, Week 34
.pdf
Download PDF • 361KB

Câu hỏi cho những đoạn Kinh Thánh chúng ta đọc cho tuần 34'2023
6 views0 comments

Comentarios


bottom of page