top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Đọc Kinh Thánh - Tuần 34, 2021

Đừng sợ, vì ta ở với ngươi; chớ kinh khiếp, vì ta là Đức Chúa Trời ngươi! Ta sẽ bổ sức cho ngươi; phải, ta sẽ giúp đỡ ngươi, lấy tay hữu công bình ta mà nâng đỡ ngươi. [Ê-sai 41:10]


HTTL-VN-Sacto - W342021
.pdf
Download PDF • 393KB

HTTL-VN-Sacto - W342021
.docx
Download DOCX • 29KB

Câu hỏi cho những đoạn Kinh Thánh cho tuần 34'202121 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page