top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Đọc Kinh Thánh - Tuần 34

8 Hãy tiết độ và tỉnh thức: kẻ thù nghịch anh em là ma quỉ, như sư tử rống, đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được. 9 Hãy đứng vững trong đức tin mà chống cự nó, vì biết rằng anh em mình ở rải khắp thế gian, cũng đồng chịu hoạn nạn như mình. (1 Phi-e-rơ 5)HTTL-VN-Sacto - W322020
.pdf
Download PDF • 341KBHTTL-VN-Sacto - W342020
.docx
Download DOCX • 20KB
22 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page