top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Đọc Kinh Thánh - Tuần 33, 2021

Các ngươi là sự sáng của thế gian; một cái thành ở trên núi thì không khi nào bị khuất được: cũng không ai thắp đèn mà để dưới cái thùng, song người ta để trên chân đèn, thì nó soi sáng mọi người ở trong nhà. [Ma-thi-ơ 5:14-15]


HTTL-VN-Sacto - W332021
.pdf
Download PDF • 394KB
HTTL-VN-Sacto - W332021
.docx
Download DOCX • 29KB

Câu hỏi cho những đoạn Kinh Thánh cho tuần 33'2021


12 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page