top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Đọc Kinh Thánh - Tuần 30, 2023

Cũng một lẽ ấy, Đức Thánh Linh giúp cho sự yếu đuối chúng ta. Vì chúng ta chẳng biết sự mình phải xin đặng cầu nguyện cho xứng đáng; nhưng chính Đức Thánh Linh lấy sự thở than không thể nói ra được mà cầu khẩn thay cho chúng ta. 27 Đấng dò xét lòng người hiểu biết ý tưởng của Thánh Linh là thể nào, vì ấy là theo ý Đức Chúa Trời mà Ngài cầu thế cho các thánh đồ vậy. [Rô-ma 8:26-27]


26 In the same way, the Spirit helps us in our weakness. We do not know what we ought to pray for, but the Spirit himself intercedes for us through wordless groans. 27 And he who searches our hearts knows the mind of the Spirit, because the Spirit intercedes for God’s people in accordance with the will of God. [Romans 8:26-27]


Tuần 30 2023
.pdf
Download PDF • 573KB

Câu hỏi cho những đoạn Kinh Thánh chúng ta đọc cho tuần 30'2023
19 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page