top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Đọc Kinh Thánh - Tuần 29, 2021

Nhìn xem Đức Chúa Jêsus, là cội rễ và cuối cùng của đức tin, tức là Đấng vì sự vui mừng đã đặt trước mặt mình, chịu lấy thập tự giá, khinh điều sỉ nhục, và hiện nay ngồi bên hữu ngai Đức Chúa Trời. [Hê-bơ-rơ 12:12]

HTTL-VN-Sacto - W292021
.pdf
Download PDF • 393KB
HTTL-VN-Sacto - W292021
.docx
Download DOCX • 29KB

Câu hỏi cho những đoạn Kinh Thánh cho tuần 29'202115 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page