top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Đọc Kinh Thánh - Tuần 28, 2023

Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. 29 Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường; nên hãy gánh lấy ách của ta, và học theo ta; thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ. [Ma-thi-ơ 11:28-29]


Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest.29 Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. [Matthew 11:28-29]

Tuần 28 2023
.pdf
Download PDF • 572KB

Câu hỏi cho những đoạn Kinh Thánh chúng ta đọc cho tuần 28'202323 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page