top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Đọc Kinh Thánh - Tuần 28, 2021

Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, Ánh sáng cho đường lối tôi. 106 Tôi đã thề gìn giữ mạng lịnh công bình của Chúa, Và cũng đã làm theo sự thề ấy. [Thi-thiên 119:105]


Câu hỏi cho những đoạn Kinh Thánh cho tuần 28'2021

22 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page