top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Đọc Kinh Thánh - Tuần 28

Nguyện lời Chúa tỉa sửa chúng ta để chúng ta sống đẹp lòng Ngài.

Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình. (2 Ti-mô-thê 3:16)


Xin quý vị tiếp tục đến với lời Chúa trong tuần tới. Câu hỏi cho những đoạn Kinh Thánh cho tuần tới có in phía dưới


HTTL-VN-Sacto - W282020
.pdf
Download PDF • 315KB
16 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page