top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Đọc Kinh Thánh - Tuần 26, 2023

Đừng sợ, vì ta ở với ngươi; chớ kinh khiếp, vì ta là Đức Chúa Trời ngươi! Ta sẽ bổ sức cho ngươi; phải, ta sẽ giúp đỡ ngươi, lấy tay hữu công bình ta mà nâng đỡ ngươi. [Ê-sai 41:10]


So do not fear, for I am with you; do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you; I will uphold you with my righteous right hand. [Isaiah 41:10]


Tuần 26 2023
.pdf
Download PDF • 575KB
Year 2, Week 26
.pdf
Download PDF • 361KB

Câu hỏi cho những đoạn Kinh Thánh chúng ta đọc cho tuần 26'2023

11 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page