top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Đọc Kinh Thánh - Tuần 25, 2023

Đừng sợ, vì ta đã chuộc ngươi. Ta đã lấy tên ngươi gọi ngươi; ngươi thuộc về ta. 2 Khi ngươi vượt qua các dòng nước, ta sẽ ở cùng; khi ngươi lội qua sông, sẽ chẳng che lấp. Khi ngươi bước qua lửa, sẽ chẳng bị cháy, ngọn lửa chẳng đốt ngươi. 3 Vì ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi [Ê-sai 43:1-2]


“Do not fear, for I have redeemed you; I have summoned you by name; you are mine. 2When you pass through the waters, I will be with you; and when you pass through the rivers, they will not sweep over you. When you walk through the fire, you will not be burned; the flames will not set you ablaze. For I am the Lord your God [Isaiah 43:1:-3]

Year 2, Week 25
.pdf
Download PDF • 257KB
Tuần 25 2023
.pdf
Download PDF • 572KB

Câu hỏi cho những đoạn Kinh Thánh chúng ta đọc cho tuần 25'2023

7 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page