top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Đọc Kinh Thánh - Tuần 23, 2021

Kẻ canh giữ miệng mình, giữ được mạng sống mình; Nhưng kẻ nào hở môi quá, bèn bị bại hoại. [Châm-ngôn 13:3]

HTTL-VN-Sacto - W232021
.pdf
Download PDF • 393KB
HTTL-VN-Sacto - W232021
.docx
Download DOCX • 25KB

Câu hỏi cho những đoạn Kinh Thánh cho tuần 23'2021

14 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page