top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Đọc Kinh Thánh - Tuần 23

Updated: Jun 17, 2020

Đấng dò xét lòng người hiểu biết ý tưởng của Thánh Linh là thể nào, vì ấy là theo ý Đức Chúa Trời mà Ngài cầu thế cho các thánh đồ vậy. (Rô-ma 8:27)

Nguyện lời cầu thay của Đức Thánh Linh đem lại tình yêu thương và sự bình an cho gia đình quý vị trong tuần tới.HTTL VN Sacto - W232020
.pdf
Download PDF • 323KB19 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page