top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Đọc Kinh Thánh - Tuần 22

Updated: Jun 17, 2020

Hỡi con, chớ khinh điều sửa phạt của Đức Giê-hô-va, Chớ hiềm lòng khi Ngài quở trách; Vì Đức Giê-hô-va yêu thương ai thì trách phạt nấy. Như một người cha đối cùng con trai yêu dấu mình. (Châm-ngôn 3:11-12)HTTL VN Sacto - W222020
.pdf
Download PDF • 225KB11 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page