top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Đọc Kinh Thánh - Tuần 21, 2021

Xin Chúa giữ kẻ tôi tớ Chúa khỏi cố ý phạm tội; Nguyện tội ấy không cai trị tôi; Thì tôi sẽ không chỗ trách được, và không phạm tội trọng. [Thi-thiên 19:13]


HTTL-VN-Sacto - W212021
.pdf
Download PDF • 393KB

HTTL-VN-Sacto - W212021
.docx
Download DOCX • 25KB

Câu hỏi cho những đoạn Kinh Thánh cho tuần 21'2021


8 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page