top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Đọc Kinh Thánh - Tuần 19, 2023

Vì ta sẽ rót nước trên kẻ khát, cho suối chảy nơi đất khô. Ta sẽ đổ Thần ta trên dòng dõi ngươi, và phước lành ta trên những kẻ ra từ ngươi. [Ê-sai 44:3]


For I will pour water on the thirsty land, and streams on the dry ground; I will pour out my Spirit on your offspring, and my blessing on your descendants. [Isaiah 44:3]

Tuần 19 2023
.pdf
Download PDF • 573KB
Year 2, Week 19
.pdf
Download PDF • 370KB

Câu hỏi cho những đoạn Kinh Thánh chúng ta đọc cho tuần 19'2023

8 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page