top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Đọc Kinh Thánh - Tuần 19, 2022

Đức Giê-hô-va ban sự nhân từ cho những kẻ trông đợi Ngài, cho linh hồn tìm cầu Ngài. [Ca-thương 3:25]


The Lord is good to those who pwait for him, to the soul who seeks him. [Lamentations 3:25]

Tuần 19 2022
.pdf
Download PDF • 566KB
Year 1, Week 19
.pdf
Download PDF • 355KB

Câu hỏi cho những đoạn Kinh Thánh cho tuần 19'20225 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentarios


bottom of page