top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Đọc Kinh Thánh - Tuần 19, 2021

Đức Thánh Linh giúp cho sự yếu đuối chúng ta. Vì chúng ta chẳng biết sự mình phải xin đặng cầu nguyện cho xứng đáng; nhưng chính Đức Thánh Linh lấy sự thở than không thể nói ra được mà cầu khẩn thay cho chúng ta. [Rô-ma 8: 26]


HTTL-VN-Sacto - W192021
.pdf
Download PDF • 389KB
HTTL-VN-Sacto - W192021
.docx
Download DOCX • 26KB

Câu hỏi cho những đoạn Kinh Thánh cho tuần 19'20219 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page