top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Đọc Kinh Thánh - Tuần 18, 2022

Sự nhân từ và sự chân thật, chớ để lìa bỏ con; Hãy đeo nó vào cổ, ghi nó nơi bia lòng con [Châm-ngôn 3:3]


Let love and faithfulness never leave you; bind them around your neck, write them on the tablet of your heart. [Proverbs 3:3]

Tuần 18 2022
.pdf
Download PDF • 570KB

Câu hỏi cho những đoạn Kinh Thánh cho tuần 18'202210 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page