top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Đọc Kinh Thánh - Tuần 17, 2021

Hỡi con, hãy nghe lời khuyên dạy của cha, Chớ bỏ phép tắc của mẹ con; 9 Vì ấy sẽ như một dây hoa trên đầu con, Giống như những vòng đeo quanh cổ của con. [Châm-ngôn 1:8-9]

HTTL-VN-Sacto - W172021
.pdf
Download PDF • 530KB
HTTL-VN-Sacto - W172021
.docx
Download DOCX • 27KB

Câu hỏi cho những đoạn Kinh Thánh cho tuần 17'202118 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page