top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Đọc Kinh Thánh - Tuần 15, 2023

Vậy chúng ta đã bị chôn với Ngài bởi phép báp tem trong sự chết Ngài, hầu cho Đấng Christ nhờ vinh hiển của Cha được từ kẻ chết sống lại thể nào, thì chúng ta cũng sống trong đời mới thể ấy. [Rô-ma 6:4]


We were therefore buried with him through baptism into death in order that, just as Christ was raised from the dead through the glory of the Father, we too may live a new life. [Romans 6:4]


Tuần 15 2023
.pdf
Download PDF • 566KB
Year 2, Week 15
.pdf
Download PDF • 365KB

Câu hỏi cho những đoạn Kinh Thánh chúng ta đọc cho tuần 15'2023


17 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page