top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Đọc Kinh Thánh - Tuần 15, 2021

Sau khi chịu đau đớn rồi, thì trước mặt các sứ đồ, Ngài lấy nhiều chứng cớ tỏ ra mình là sống, và hiện đến với các sứ đồ trong bốn mươi ngày, phán bảo những sự về nước Đức Chúa Trời. [Công-vụ các Sứ-đồ 1:3]


HTTL-VN-Sacto - W152021_VN
.pdf
Download PDF • 377KB

HTTL-VN-Sacto - W152021_VN
.docx
Download DOCX • 24KB

Câu hỏi cho những đoạn Kinh Thánh cho tuần 15'202113 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentarios


bottom of page