top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Đọc Kinh Thánh - Tuần 13, 2022

Cho nên, chúng tôi cũng vậy, từ ngày nhận được tin đó, cứ cầu nguyện cho anh em không thôi, và xin Đức Chúa Trời ban cho anh em được đầy dẫy sự hiểu biết về ý muốn của Ngài, với mọi thứ khôn ngoan và hiểu biết thiêng liêng nữa, [Cô-lô-se 1:9]


For this reason, since the day we heard about you, we have not stopped praying for you. We continually ask God to fill you with the knowledge of his will through all the wisdom and understanding that the Spirit gives. [Colossians 1:9]


Tuần 13 2022
.pdf
Download PDF • 577KB
Year 1, Week 13
.pdf
Download PDF • 365KB


Câu hỏi cho những đoạn Kinh Thánh cho tuần 13'202218 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page