top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Đọc Kinh Thánh - Tuần 13, 2021

Nhưng người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương. Bởi sự sửa phạt người chịu chúng ta được bình an, bởi lằn roi người chúng ta được lành bịnh. [Ê-sai 53:5]


HTTL-VN-Sacto - W132021
.pdf
Download PDF • 391KB
HTTL-VN-Sacto - W132021
.docx
Download DOCX • 28KB

Câu hỏi cho những đoạn Kinh Thánh cho tuần 13'2021

22 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page