top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Đọc Kinh Thánh - Tuần 09, 2022

Hãy nhờ Đức Thánh Linh, thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin. Hãy dùng sự bền đổ trọn vẹn mà tỉnh thức về điều đó, và cầu nguyện cho hết thảy các thánh đồ. [Ê-phê-sô 6:18]


Praying always with all prayer and supplication in the Spirit, being watchful to this end with all perseverance and supplication for all the saints. [Ephesians 6:18]

Tuần 9 2022
.pdf
Download PDF • 566KB
Year 1, Week 9
.pdf
Download PDF • 359KB

Câu hỏi cho những đoạn Kinh Thánh cho tuần 09'2022


23 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page