top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Đọc Kinh Thánh - Tuần 06, 2021

Updated: Feb 8, 2021

Tại họ không lo nhìn biết Đức Chúa Trời, nên Đức Chúa Trời đã phó họ theo lòng hư xấu, đặng phạm những sự chẳng xứng đáng. [Rô-ma 1:28]


HTTL-VN-Sacto - W062021
.pdf
Download PDF • 488KB

HTTL-VN-Sacto - W062021
.docx
Download DOCX • 24KB

Câu hỏi cho những đoạn Kinh Thánh cho tuần 06'202122 views0 comments

Recent Posts

See All

Kommentit


bottom of page