top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Đọc Kinh Thánh - Tuần 01, 2021

Người nào ở nơi kín đáo của Đấng Chí cao, Sẽ được hằng ở dưới bóng của Đấng Toàn năng. 2 Tôi nói về Đức Giê-hô-va rằng: Ngài là nơi nương náu tôi, và là đồn lũy tôi; Cũng là Đức Chúa Trời tôi, tôi tin cậy nơi Ngài. 3 Ngài sẽ giải cứu ngươi khỏi bẫy chim, Và khỏi dịch lệ độc-hại.

HTTL-VN-Sacto - W012021
.pdf
Download PDF • 484KB
HTTL-VN-Sacto - W012021
.docx
Download DOCX • 23KB

Câu hỏi cho những đoạn Kinh Thánh cho tuần 01, 202133 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page