top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Đầu tư tâm linh


Mỗi chúng ta đều chỉ có một đời sống mà thôi. Không ai có hai đời sống cả. Và đời sống là một cuộc đầu tư. Chúng ta đã đầu tư cuộc sống của chúng ta như thế nào? Chúng ta đã làm lợi hay chỉ gây thiệt hại? Mỗi chúng ta dù là đã sống trên đời nầy một hai mươi năm hay bảy tám mươi năm, tất cả chúng ta đều đang sử dụng thì giờ, đang sử dụng đời sống vào một cuộc đầu tư. Bạn đầu tư cuộc sống của Bạn như thế nào? Vào những giá trị trường tồn vĩnh cửu hay những giá trị chóng phai tàn? Nếu có người tiêu xài hoang phí hay chi dùng tiền bạc vào những mục đích sai lầm, chúng ta thấy ngay điều đó là dại dột. Nhưng còn chính chúng ta thì sao? Chúng ta đang xử dụng thì giờ, tiền bạc ra sao? Cuối cuộc đời nếu phải tính sổ ta sẽ được những gì? (MS Nguyễn Thỉ)

Xin mời quý vị nghe Chương Trình Phát Thanh tuần nầy:

Mục sư Nguyễn Thỉ: Đầu tư tâm linh

Minh Nguyên: Suy tư cuối năm

Đài Tiếng Nước Tôi 1690AM vào mỗi thứ Năm từ 1:30 đến 2 giờ trưa.

9 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page