top of page
  • Writer's pictureĐài Nguồn Sống

Đầu Tư Tâm Linh


Bạn và tôi cũng như hàng tỷ người trên thế giới nầy, mỗi chúng ta đều có một điều giống nhau. Điều giống nhau của tất cả chúng ta là tất cả chúng ta đều được Thiên Chúa ban cho một đời sống. Mỗi chúng ta đều chỉ có một đời sống mà thôi. Không ai có hai đời sống cả. Và đời sống là một cuộc đầu tư. Chúng ta đã đầu tư cuộc sống của chúng ta như thế nào? (MS Nguyễn Thỉ).


Xin mời quý vị nghe Chương Trình Phát Thanh tuần nầy:

Mục sư Nguyễn Thỉ: Đầu Tư Tâm Linh

Minh Nguyên: Tại Sao Hôn Nhân Gặp Nan Đề (Bài 1)

ở Đài Tiếng Nước Tôi 1690AM vào mỗi thứ Năm từ 1:30 đến 2 giờ trưa.

13 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page