top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Đói Khát Công Chính


Công chính của Thiên Chúa nói đến mối quan hệ giữa con người với Đức Chúa Trời, giữa con người với nhau và cũng nói đến những mối quan hệ trong xã hội như nhân quyền, liêm chính, thành thật. Đói khát công chính là đói khát những điều đó. Nói khác đi, chúng ta phải mong ước thấy công chính thành hình trong đời sống hằng ngày trong mối quan hệ giữa mình với Chúa, giữa con người với nhau trong gia đình, trong cộng đồng. Thế giới chúng ta đang sống là một thế giới tội lỗi và hỗn loạn. Nhìn thấy một thế giới như vậy mà chúng ta không đau lòng, không khó chịu thì có nghĩa là chúng ta chưa có lòng khát khao, chưa muốn thấy công lý của Chúa ngự trị. (MS Nguyễn Thỉ)

Xin mời quý vị nghe Chương Trình Phát Thanh tuần nầy:

Mục sư Nguyễn Thỉ: Đói Khát Công Chính

Minh Nguyên: Tiêu Chuẩn Cho Một Hôn Nhân Bền Lâu

Đài Tiếng Nước Tôi 1690AM vào mỗi thứ Năm từ 1:30 đến 2 giờ trưa.

7 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page